LoginLogin With Facebook

NyckelDirekt bricka

About us

Promotheo

är ett privat svenskt företag med säte i Stockholm. Vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder att få tilbaka sina borttappade föremål.Vi baserar vår service på de två följande fakta:

- Nästan 75% av alla förlorade objekt går inte att hitta och återbörda till ägarna p.g.a för lite information om ägaren.
- Efter en enkät som Promotheo gjort, framgår det att 70% av de efterfrågade önskar att de kunde återbörda det funna objektet till ägaren, men inte gör det för att det är alltför komplicerat.

I dagens samhälle har var och en av oss massor av värdefulla egendom som nycklar, plånböcker, mobiltelefoner, men också bärbara datorer, bärbara MP3 spelare, pass, resväskor o.s.v.

Vår lösning

Vi föreslår enkla lösningar för att identifiera ägaren till objekten och hjälpa dem att återfinna sina förlorade saker.
Tack vare Promotheo-plattformen underlättas kommunikationen mellan ägare och hittare, som Promotheo identifierar. Vi garanterar en konfidentiell och säker behandling av ägarens identitet; denne kontaktas via telefon, SMS eller e-mail.

Från NyckelDirekt till PetDirekt:

NyckelDirekt är den svenska versionen av KeyDirekt för att säkra dina nycklar. Den finns i Sverige sedan 1996. De senaste åren, har Promotheo utvecklat en linje av produkter för mobiltelefoner, pass, bärbara datorer, resväskor, golfklubbor, men också en produkt med service för hundar och katter. Promotheo har idag en databas med över 350 000 kunder.

 

Kontakter   

Promotheo
STOCKHOLM (Sverige)
Baldersgatan 7b
114 27 STOCKHOLM
Tel : 08 559 21 925