LoginLogin With Facebook

NyckelDirekt bricka

Plattform

Den tekniska plattformen

Promotheo har utvecklat en plattform som ger möjlighet till den som hittar ett förlorat objekt att kommunicera med ägaren på ett helt anonymt sätt. Konfidentialiteten, enkelheten och snabbheten på våra tjänster är de värden som vi prissätter högst, och som har väglett oss i plattformens utveckling.

promotheo_platform_final

Hittaren skickar ett e-mail till Promotheo med det unika numret som identifierar produkten och ägaren till produkten. Promotheo kommer att skicka vidare meddelandet till ägaren, i syfte till att ägaren ska fortsätta vara anonym; Promotheo har utvecklat ett system som gör att hittarens och ägarens riktiga e-mail adresser förblir konfidentiella, tills det att de bestämmer sig för att visa varandra sin identitet.

Tjänstens enkelhet:

Vårt mål är att eliminera alla hinder som en hittare kan möta för att komma i kontakt med ägaren till ett förlorat objekt.

Vi föreslår föjlande lösningar:
- Via internet (e-mail)
- Via SMS
- Via meddelande på röstbrevlåda

Tjänstens snabbhet:

Ägaren får via SMS, e-mail eller telefon veta att någon har hittat hans förlorade föremål, och så får han möjlighet att avläsa det lämnade meddelandet från hittaren.