LoginLogin With Facebook

NyckelDirekt bricka

Sekretesspolicy

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (t ex en intresseanmälan eller ansökan) på sajten eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av oss för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling.

Information om Cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida.
På sajten används cookies för att öka funktionaliteten för våra användare. En förutsättning för att kunna använda sajtens tjänster är att du accepterat användande av cookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina besök/ärenden på ett enkelt och smidigt sätt. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att du inte kommer att kunna utföra dina besök/ärenden på sajtens tjänster.

Lagenliga bestämmelser och villkor
Tillträde och användning av denna webbplats lyder under följande bestämmelser och villkor och alla tillämpliga lagar. Ni kan bläddra på denna webbplats för personligt nöje och information. Vi ber er att inte distribuera, anpassa, vidarebefordra eller omarbeta innehållet på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Promotheo.
Promotheo ger ingen garanti beträffande exakthet eller fullständighet när det gäller upplysningarna på denna webbplats eller för innehållet på de webbplatser som den har länkar till. Promotheo ansvarar inte för direkta, tillfälliga eller därav följande indirekta eller straffbara skador som uppstått genom tillträde eller användning av någon information på denna eller länkade webbplatser.
Under vissa rubriker på webbplatsen kan finnas ytterligare specificerade bestämmelser och villkor som gäller specifikt för den aktuella platsen.
Promotheo namn och märken som förekommer på denna webbplats (PetDirekt, MapYourPet) är varumärken ägda av Promotheo. Användning och olaga användning av dessa varumärken eller annat innehåll på denna webbplats, är strängeligen förbjudet såsom föreskrivs i dessa villkor och bestämmelser.